Intelektinės nuosavybės teisė. Autorių teisė

Mokomojoje knygoje nagrinėjama nacionalinė Lietuvos intelektinės nuosavybės ir autorių teisių teisinė apsauga ir kt. kl. Autorių teisės aptariamos 88–165 psl. Labai mokytojui svarbus žinoti apie kūrybinės visumos (angl. Creative Commons – CC) licencijas, jų rūšis (pradžia 138 psl.), taip pat apie Kūrinio naudojimą švietimo, mokymo tikslais (pradžia 193 psl.) Kompiuterių …

Coder Land

Aurimo Šimkaus svetainė. Skelbiama labai įvairi medžiaga apie programavimą C/C++. Čia galima susipažinti su visos C programavimo kalbos šeimos istorija ir raida, pasiskaityti apie įvairias C/C++ programavimo terpes.

Skaičiuoklės – „MS Excel“

Skaičiuoklės – tai paprasta ir populiari dokumentų su skaičiuojamais elementais projektavimo ir tvarkymo technologija. Skaičiuoklėse dokumentai projektuojami iš standartinių duomenų elementų: tekstų, skaičių ir skaičiavimo formulių. Skaičiuoklės yra patogi priemonė nedidelių įstaigų finansinių ir apskaitos dokumentų, įvairių ataskaitų rengimui, namų biudžeto apskaitai ir kitiems darbams. Šiame kurse išmoksite Microsoft Office …

Pateiktys – „MS PowerPoint“

Šiame kurse išmoksite pagrindinių darbo su pateikčių rengimo programa MS PowerPoint 2003, 2007 ar 2010 principų, gebėsite savarankiškai parengti nesudėtingą pateiktį, ją redaguoti, demonstruoti ir spausdinti. Šio kurso medžiaga suskirstyta į 7 temas, o kiekviena tema – į trumpas paskaitas. Kiekvienos temos pradžioje suformuluojami mokymosi tikslai. Temos baigiamos savitikros klausimais …