Apie projektą

Mieli mokytojai,

Sveiki atvykę į projekto „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ (MENTEPMentoring Technology-Enhanced Pedagogy) nacionalinę ekosistemą.

MENTEP projektą įgyvendina Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) kartu su Ugdymo plėtotės centru ir partnerėmis institucijomis dar dvylikoje Europos šalių. Projektu siekiama:

  • padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių;
  • stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus;
  • skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą;
  • stiprinti mokytojų profesionalumą.

Per trejus metus, remiantis projekte dalyvaujančių šalių patirtimi, bus sukurtas internetinis kompetencijų įsivertinimo įrankis,
padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti turimos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį ir jos progresą, išbandytas jo poveikis minėtos kompetencijos stiprinimui ir mokymuisi bendradarbiaujant. Projekto metu atliekamo didelio masto tyrimo metu siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su informacine aplinka (ekosistema) bei joje siūlomomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai.

Dalyvauti tyrime ir išbandyti įrankio poveikį 2016–2017 mokslo metais kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje yra pakviesta po 1 000 mokytojų. Jeigu skaitote šią informaciją, greičiausiai esate vienas (-a) Lietuvos mokytojų, jau išbandžiusių įsivertinimo
įrankį ir ieškančių būdų savo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai stiprinti.

Jūsų patogumui sukurta nacionalinė projekto MENTEP ekosistema – skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla. Kaip ir įsivertinimo įrankyje, ekosistemoje esantys mokymosi ištekliai suskirstyti į 4 technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritis:

1 sritis. Skaitmeninė pedagogika
2 sritis. Skaitmeninio turinio naudojimas ir gamyba
3 sritis. Skaitmeninis bendravimas ir bendradarbiavimas
4 sritis. Skaitmeninis pilietiškumas

Kiekvienoje srityje Jūs galite rasti sąrašą mokymosi išteklių (pavyzdžiui, nuotoliniai kursai, internetiniai seminarai, vaizdo failai,  metodinė medžiaga ir pan.), jų trumpus aprašymus bei nuorodas. Jeigu reikia, ieškoti reikalingų išteklių galite pagal konkretesnes posrites arba dar smulkesnes temas, taip pat pagal pateikiamų išteklių pobūdį.

Nuoširdžiai tikimės, kad MENTEP ekosistema padės Jūsų savarankiškam mokymuisi tapti lengvesniam ir patrauklesniam.

Jeigu turite klausimų, siūlymų ar pastabų, nedvejodami rašykite adresu mentep.eco@upc.smm.lt.

Tobulėkime kartu!
MENTEP komanda